Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami na trhu práce
CZ.1.07/2.2.00/15.0291

Kontaktní adresa

Studijní oddělení
FF UP v Olomouci
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
tel.: 585 633 036

Aktuality

+ Burza práce a vzdělání 2017
plakát
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Úřad práce ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR zvou širokou veřejnost na Burzu práce a vzdělání, která proběhne v úterý 17. října 2017 od 9 do 17 hodin v pavilonu A na Výstavišti Flora v Olomouci. Vstup zdarma.
Veškeré informace o burze (včetně seznamu vystavovatelů) najdou zájemci na www.burzapav.cz.
 
+ Tisková zpráva k burze práce konající se 20.10.2015
plakát pro tisk
 
+ Aktuální seznam studijních opor vydaných v průběhu projektu
 
+ Prezentace z workshopu Absolvent filologie při vstupu na trh práce z 27. 11. 2012. Prezentace 1, Prezentace 2
 
+ Zveřejněné seznamy Nových a inovovaných předmětů.

 

Odkazy

Absolventi vysokých škol na trhu práce

Seznam agentur - okres Olomouc ke dni 15. 9. 2016 pdf
uvedený seznam agentur je platný i k 18. 9. 2017

prezentace Zaměstnanost k 5. 5. 2015 pdf

prezentace Absolvent VŠ na trhu práce pdf

prezentace Absolvent na trhu práce z pohledu Úřadu práce pdf

Informace pro absolventy:

I po ukončení projektových aktivit pokračuje spolupráce FF UP s partnerskou institucí (tj. Úřadem práce), která spočívá v podpoře cílové skupiny zejména formou poskytování aktuálních informací o požadavcích a celkové situaci na trhu práce. Máte-li zájem o tyto informace, použijte kontakt:

Úřad práce ČR – krajská pobočka v Olomouci, 779 00 Olomouc 9, Bc. Jolana Palinková, tel: 950 141 441, e-mail:

Hledejte práci tam, kde skutečně je!

Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Úřad práce ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR zvou širokou veřejnost na Burzu práce a vzdělání, která proběhne v úterý 17. října 2017 od 9 do 17 hodin v pavilonu A na Výstavišti Flora v Olomouci. Vstup zdarma.

Účast přislíbilo více než pět desítek nejvýznamnějších zaměstnavatelů z Olomouckého kraje z nejrůznějších odvětví – počínaje zejména strojírenstvím, elektrotechnikou a optikou přes potravinářství, textilnictví, informatiku, chemický průmysl a stavebnictví až po společnosti z oblasti dopravy a spojů, obchodu i lázeňství. Chybět nebudou ani personalisté z armády a policejních složek.

Burza není určena pouze lidem, kteří právě hledají nové zaměstnání. Navštívit by ji měli i ti, kteří se nějakým způsobem podílejí na volbě povolání - ať už jsou to rodiče teenagerů nebo výchovní poradci ze základních škol. V neposlední řadě je samozřejmě pamatováno přímo na žáky posledních ročníků základních škol a studenty středních a vysokých škol, kteří o svém studijním zaměření nebo budoucím zaměstnání teprve začínají uvažovat. Na burze představí svou vzdělávací nabídku téměř třicet vybraných středních a vysokých škol, o jejichž absolventy mají zaměstnavatelé zájem. Všichni zájemci tedy dostanou unikátní příležitost získat informace na jednom místě, případně navázat kontakt s budoucím zaměstnavatelem.

„Lidem hledajícím nové zaměstnání doporučujeme vzít si s sebou několik výtisků svého profesního životopisu“ doplňuje Ing. Jiří Šabata, ředitel krajské pobočky ÚP ČR v Olomouci. „Naši pracovníci také nabídnou široké spektrum poradenských služeb všem, kteří se zajímají o své budoucí pracovní uplatnění – ať už se jedná o výběr školy, studijního oboru, rekvalifikace nebo hledání volných pracovních míst“.

Návštěvníky také určitě zaujmou zajímavé exponáty některých vystavovatelů (vč. vojenské techniky), příp. si mohou vyzkoušet svůj postřeh na laserové střelnici. Pro děti a mládež je připravena soutěž o atraktivní ceny.

Veškeré informace o burze (včetně seznamu vystavovatelů) najdou zájemci na www.burzapav.cz.