Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami na trhu práce
CZ.1.07/2.2.00/15.0291

Kontaktní adresa

Studijní oddělení
FF UP v Olomouci
Křížkovského 10
771 80 Olomouc
tel.: 585 633 036

Aktuality

+ Burza práce a vzdělání 2017
plakát
Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Úřad práce ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR zvou širokou veřejnost na Burzu práce a vzdělání, která proběhne v úterý 17. října 2017 od 9 do 17 hodin v pavilonu A na Výstavišti Flora v Olomouci. Vstup zdarma.
Veškeré informace o burze (včetně seznamu vystavovatelů) najdou zájemci na www.burzapav.cz.
 
+ Tisková zpráva k burze práce konající se 20.10.2015
plakát pro tisk
 
+ Aktuální seznam studijních opor vydaných v průběhu projektu
 
+ Prezentace z workshopu Absolvent filologie při vstupu na trh práce z 27. 11. 2012. Prezentace 1, Prezentace 2
 
+ Zveřejněné seznamy Nových a inovovaných předmětů.

 

Odkazy

Ing. Pavlína Grigárková
Hlavní řešitelka projektu
Kontakt: 585 633 036

Mgr. Dana Hellová
Koordinátorka projektu
Kontakt: 733 690 670

Odborná garantka za Katedru anglistiky a amerikanistiky
PhDr. Sabina Pazderová
Kontakt: 585 633 120

Odborná garantka za Katedru bohemistiky
Mgr. Darina Hradilová, Ph.D.
Kontakt: 585 633 168

Odborný garant za Katedru romanistiky
Doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Ph.D.
Kontakt: 585 633 343

Odborná garantka za Katedru slavistiky
Doc. PhDr. Zdenka Vychodilová, CSc.
Kontakt: 585 633 382