Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami na trhu práce
CZ.1.07/2.2.00/15.0291

Kontaktní adresa

Studijní oddělení
FF UP v Olomouci
Kateřinská 17
771 80 Olomouc
tel.: 585 633 036

Aktuality

+ Burza práce a vzdělání 2016
plakát
Svaz průmyslu a dopravy ČR, Krajská hospodářská komora a Úřad práce ČR zvou studenty UP na Burzu práce a vzdělání, která proběhne v úterý 20. září 2016 od 9 do 17 hodin v pavilonu A na Výstavišti Flora v Olomouci. Vstup zdarma.
Přijďte se seznámit s personalisty 40 nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Olomouckém kraji! Součástí akce bohatý doprovodný program (poradenství při hledání zaměstnání, prezentace firem a vědeckých center UP). Veškeré informace o burze (včetně seznamu vystavovatelů) najdou zájemci na www.burzapav.cz.
 
+ Tisková zpráva k burze práce konající se 20.10.2015
plakát pro tisk
 
+ Aktuální seznam studijních opor vydaných v průběhu projektu
 
+ Prezentace z workshopu Absolvent filologie při vstupu na trh práce z 27. 11. 2012. Prezentace 1, Prezentace 2
 
+ Zveřejněné seznamy Nových a inovovaných předmětů.

 

Odkazy

Seznam nových a inovovaných předmětů

V rámci udržitelnosti projektu Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami na trhu práce budou v akademickém roce 2016/2017 otevřeny tyto nové a inovované předměty:

Katedra anglistiky a amerikanistiky
NázevKódSemestrTyp předmětu
Jazykové cvičení 1KAA/AJC1ZS/LSA
Jazykové cvičení 2KAA/AJC2ZS/LSA
Jazykové cvičení 3KAA/AJC3ZS/LSA
Jazykové cvičení 4KAA/AJC4ZS/LSA
Jazykové cvičení 5KAA/AJC5ZS/LSA
Jazykové cvičení 6KAA/AJC6ZS/LSA
Jazykové cvičení 7KAA/AJC7ZS/LSA
Souborná jazyková zkouška B2KAA/JZB2ZS/LSA
Souborná jazyková zkouška C1KAA/JZC1ZS/LSA

 

Katedra bohemistiky
NázevKódSemestrTyp
předmětu
Praktická syntaxKBH/SYN
KBH/SYNS
ZSA
Úvod do obecné jazykovědyKBH/JUOJ
KBH/UOJS
ZSA
Základy literárněvědné práceKBH/ZLPZSA
Současná literatura z hlediska areáluKBH/VSCLA ZSB
Lexikologie a lexikografieKBH/LEX
KBH/LEXS
LSA
Praktická ortografie KBH/VPO LSA
Vlastní jména v jazykovém systému a komunikaci
a komunikaci
KBH/VVJMLSB
Literárněkritické praktikumKBH/VLPLSB
Studentský časopisKBH/STCLSB

 

Katedra romanistiky
NázevKódSemestrTyp
předmětu
Odborný jazyk 1-6KRF/OBJ1-6 ZS/LSA
Překladatelské cvičeníKRF/CPT1,2 ZS/LSB
Cestovní ruchKRF/CERZS/LSB
Francouzské umění v kontextu evropské frankofonní kultury KRF/FUZS/LSB
Jazyková politika frankofonních zemíKRF/JPFZZS/LSB
Kulturní reflexe multikulturní FrancieKRF/KRMFRZS/LSB
Obchodní korespondence 1, 2KRF/OK1,2ZS/LSB
Překladatelská praxeKRF/PPXZS/LSB
Tlumočnická cvičeníKRF/TLCZS/LSB

 

Katedra slavistiky
NázevKódSemestrTyp
předmětu
Překlad odborného textu 1, 2 KSR/POT1,2 ZS/LSA
Ruské reálie 1,2KSR/7RR1,2 ZS/LSA
Obchodní a právní ruštinaKSR/7OPR ZSA
Úvod do teorie překladuKSO/UTPZSA
Vybrané kapitoly z teorie překladuKSR/VKPTZSB
Srovnávací stylistikaKSR/7SRSTLSA
Vývojové tendence v současné ruštiněKSR/VTSR ZSB

 

Katedra aplikované ekonomie
NázevKódSemestrTyp
předmětu
Ekonomické principy pro praxiKAE/EPPZSB/C*
Přechod absolventa do praxeKAE/PAPZSB/C*
Specializované bankovní produktyKAE/SPBZSB/C*
Právo pro praxiKAE/PRPZSB/C*
Podniková ekonomika - základyKAE/PENLSB/C*
* dle oboru